Open menu
На горе

Заповеди

Заповед № РД-20-97/15.04.2016г.
Заповед № РД-22-244/18.09.2017г.
Протокол № РД-18-99/14.09.2017г.
Протокол №РД-18-209/02.11.2017г.
Заповед № РД-20-298/06.11.2017г.
Протокол №РД-18-102/18.07.2018г.
Заповед № РД-22-185/20.07.2018г.
Заповед № ДС-12-195/30.07.2018г.
Заповед № ДС-12-211/01.08.2018г.
Заповед № ДС-12-242/07.09.2018г. на Областния управител на област Кюстендил за определяне на спечелилия участник след проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост
ЗАПОВЕД №ДС-12-246/11.09.2018Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК СЛЕД ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Заповед № ДС-12-265/10.10.2018Г. на Областния управител на област Кюстендил за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - частна държавна собственост
Заповед №ДС-12-327/21.11.2018г.
Заповед №РД-20-64/26.03.2019 г. за определяне за пожароопасен сезон в горите на територията на Област Кюстендил, времето от 26 март 2019 г. до 30 октомври 2019 г.
Заповед №РД-20-45/13.03.2019 г.
Заповед №ДС-11-112/20.05.2019г.
Заповед №ДС-12-128/03.06.2019г. за определяне на спечелилия участник след проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост.
Заповед № ДС-11-102/10.05.2019г. на Областния управител на област Кюстендил за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна държавна собственост
Заповед № ДС-11-144 за определяне на спечелилия участник на търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна държавна собственост
Заповед № ДС-12-156/26.06.2019г. на Областния управител на област Кюстендил за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост.
 
 
Powered by Phoca Download