Open menu
На горе

Заповеди

ЗАПОВЕД № ДС-11-164/03.07.2019Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ- ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Заповед №ДС-11-188/26.07.2019г. за определяне на спечелилия участник след проведен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост.
Заповед №ДС-12-192/02.08.2019г. за определяне на спечелилия участник след проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост.
 
 
Powered by Phoca Download