Open menu
На горе

Областни комисии

П Р О Т О К О Л №РД-18-30/29.03.2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ
П Р О Т О К О Л №РД-18-40/19.04.2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ
Протокол от заседание на ОКБДвП, проведено на 12.09.2017 г.
Заповед №РД-20-231/01.09.2017 г.
Правилника за организацията и дейността на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (ОКБДвП) за област Кюстендил
ЗАПОВЕД № РД-35-182/26.06.2017 г.
Протокол от проведено на 20.07.2017г. заседание на Областна комисия "Военни паметници" стр.1
Протокол от проведено на 20.07.2017г. заседание на Областна комисия "Военни паметници" стр.2
Протокол №РД-18-15 от проведено на 29.01.2018 г. заседание на Областна комисия "Военни паметници"
Заповед № РД-20-32/24.01.2018 г.
Протокол № РД-18-14/29.01.2018 г.
ПРОТОКОЛ №РД-18-22 от 15.02.2018 г.
Заповед №РД-20-52/19.02.2018 г.
Протокол №РД-18-24/20.02.2018 г.
Заповед РД-20-21/16.01.2018г.
Протокол №РД-18-38/28.03.2018 г.
Заповед №РД-35-82/13.04.2018 г. за определяне на състава на Областна комисия „Военни паметници“
Анкетна карта –образец
Заповед №РД-22-81/11.04.2018 г.
Протокол РД-18-44 от 11.04.2018 г.
 
 
Powered by Phoca Download