Open menu

Промишленост

Отрасловата структура на промишлеността в област Кюстендил е съставена от четиринадесет основни сектори, от които водещи и доминиращи са:

  •     Енергоснабдяване, газоснабдяване
  •     Химическа – фармацевтична промишленост
  •     Текстилна промишленост, производство на конфекция и ишлеме
  •     Добивна промишленост и производство на строителни материали
  •     Хранително-вкусова промишленост
  •     Производство на електро-, оптично и друго оборудване
  •     Металургия и производство на метални изделия, без машини
  •     Производство на лицеви кожи и изделия от тях
  •     Строителство
  •     Търговия и услуги

Печат