Търговия

Търговската мрежа в областта се променя в съответствие с общите тенденции в страната. Областна администрация подпомага търговците в региона по отношение на търговско проучване, получаване и актуализиране на информация за пазарни условия и наличие на конкурентни стоки и услуги.

Печат