Open menu

Списък на язовири

Предлагаме Ви следния списък на язовирите в Кюстендилска област:

язовир Дренов дол
язовир Седлото
язовир Горна Гращица
язовир Багренци
язовир Берсин
язовир Калин
язовир Дяково
язовир Горна Гращица - Валого
язовир Върба
язовир Горна Гращица - Извево
язовир Лозенски
язовир Николичевци
язовир Светената вода
язовир Таваличево
язовир Червена могила
язовир Долистово

Печат