Open menu

Списък на минерални извори

Минералните води на региона са привличане на хората от древни времена - праисторически селища са открити на много места (край град Дупница, селата Невестино, Мурсалево, Шишковци и Слатино). През античността тракийското племе дентелети обитава горното течение на Струма. Създадени са две големи тракийски селища - Пауталия (днешният Кюстендил) и Германия (днешната Сапарева баня), които впоследствие са включени в римската провинция Вътрешна Дакия.

15 находища на минерални води на територията на Басейнова дирекция Западнобеломорски район, като 4 са в Кюстендилска област ( включении в списък, утвърден от МОСВ). От тях 1 в община Кюстендил и 2 в община Невестино и 1 в Сапарева баня.

Термоминералните води имат важно значение за балнеологията и туризма в областта. В Сапарева баня се намира най-горещият балкански гейзер с минерална вода - 103.5С. Заедно с още два по-малки извора, общият дебит достига 7 л/сек. Кюстендилските термоминерални води имат температура 73С и общ дебит 40 л/сек от около 30 извора, каптирани в обща шахта и водопровод. Освен за спа- и уелнес- процедури, тези води са база за развита балнеология - имат доказани лечебни свойства за широк кръг заболявания. В село Невестино има извор на питейна минерална вода.

Печат