Главен секретар

ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

Главен секретар на Областна администрация гр. Кюстендил

Директор на Дирекция „Административно - правно обслужване финанси и управление на собствеността” в Областна администрация гр. Кюстендил

Родена на 31 януари 1974 г. в град Стара Загора

 

Правомощия

Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар.
Главният секретар се назначава от областния управител.


Главният секретар:

 • Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;
 • Отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
 • Създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;
 • Контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;
 • Утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;
 • Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
 • Организира обучения във връзка с подобряване на административното обслужване;
 • Изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.

Данни за контакт

 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • +359 78 550 290
 • +359 78 550 690
 • http://www.kn.government.bg

Печат