Open menu

Справочник на служителите

ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ

СПРАВОЧНИК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Дирекция
"Административно-правно обслужване,
финанси и управление на собствеността"

име длъжност телефон

Красимира Испиридонова

Главен счетоводител

078 55 06 70

Рая Ананиева

Старши счетоводител

078 55 06 50

Камелия Костадинова-Владимирова 

Главен юрисконсулт 078 55 02 95

Светослава Радославова

Старши юрисконсулт 078 55 06 50

Гергана Христова

Младши експерт

078 55 06 70

Дирекция
"Административен контрол,
регионално развитие и държавна собственост"

име длъжност телефон

Василка Манчева

Директор

078 55 02 92

Евелина Марковска

Главен експерт

078 55 06 80

инж. Лъчезар Спасов

Главен експерт

078 55 02 88

Милена Николова

Главен експерт

078 55 13 63

Радостина Беркова - Петрова

Главен експерт

078 55 02 89

инж. Цветанка Андонова

Главен експерт

078 55 06 80

Ясен Плачков

Главен експерт

078 55 13 63

Мартин Миразчийски

Младши експерт

078 55 02 88

Силвия Стоянова Младши експерт 078 55 06 80

Печат