Заповед по реда на чл. 150, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ за разрешаване изработване на КПИИ за „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци – Регион Дупница“

Печат