Open menu

Доклади

ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА 2014 Г. В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ

можете да го изтеглите оттук:

ДОКЛАД НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

 ДОКЛАД НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

Печат