Отчети

 

Цели на администрацията за 2021 г.

Оперативен план за дейността на Областна администрация Кюстендил за 2021 година 

Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност за 2020 година

Годишен доклад за дейността на Областна администрация Кюстендил за 2020 година

Отчет за изпълнение на целите за 2020 г.

Цели на администрацията за 2020 г.

Оперативен план за дейността на Областна администрация Кюстендил за 2020 година

Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност за 2019 година

Годишен доклад за дейността на Областна администрация Кюстендил за 2019 година

Отчет за изпълнение на целите за 2019 г.

Цели на администрацията за 2019 г.

ЦЕЛИ ЗА 2017г. 

 можете да ги изтеглите от тук:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2016г. 

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ И РЕАЛИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2016г. ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ

можете да ги изтеглите от тук:

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2016 г.

можете да ги изтеглите от тук:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2015 г.

можете да ги изтеглите от тук:

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2015Г.

можете да ги изтеглите от тук:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ ЗА 2014Г.

можете да го изтеглите от тук:

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ ЗА 2015 ГОДИНА

можете да го изтеглите от тук:

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2014г.

МОЖЕТЕ ДА ГИ ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ ЗА 2013Г.

ОТЧЕТА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК:

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЕСТВАНИЯТА И ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 100Г. ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА ПРЕЗ 2012Г. ЗА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ОТЧЕТА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ ЗА 2012Г.

 Можете да го изтеглите от тук:

Цели на администрацията за 2013 г.

Можете да ги изтеглите от тук:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2011 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2011 Г.

 

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ И РЕАЛИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2016г. ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ

 

Печат