ПРОЕКТ Гроу Мобайл

„GROW MOBAIL” (Гроу Мобайл)- Прилагане на иновативни мобилни приложения, стимулиране на развитието на иновационни услуги в сектора на туризма", разработен директно и с подкепата на Главна дирекция "Предприятия и промишленост" на Европейската комисия с водещ партньор: AWL AUFBAUWERK Лайпциг - ГЕРМАНИЯ

и партньори:INI-NOVATION GMBH, Дармщадт - ГЕРМАНИЯ, REDEA REGIONAL ECONOMIC DEVELOMENT AGENCY MEDIMURJE, Цаковец – ХЪРВАТСКО,ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ- БЪЛГАРИЯ и ОБЩИНА ВАРНА- БЪЛГАРИЯ

Номер на проекта: № SI2.615865 – 1/G/ENT/CIP/11/C/N/01C031


Продължителност на проекта 24 месеца.

Начало на проекта 5.03.2012 – край на проекта 28.02.2014

Основна цел :

Стимулиране икономическия растеж и регионалното развитие, чрез отключване потенциала на региона чрез предлагането на нов тип услуги и насърчаването на устойчив туризъм. Адаптирането и прилагането на иновативни услуги ще доведе до персонализирани услуги с висока стойност, базирани на регионалните културни особености, туристическия потенциал и използването на съвременните технологии.

Одобрен бюджет на Областна администрация Кюстендил : 88 886, 45 евро
Размер на съфинансиране: (25% от бюджета): 22 074,66 евро
Общ бюджет на проекта : 529 845,41 евро

 

Ръководител на проекта за Областна администрация Кюстендил: Николай Спасов

Печат