Запитване за оферта ( Изх. № 26-00-85/11.04.2017 г. ) за доставка на услуга за поддържане на приложното програмно осигуряване на АИС за заплати на служителите в ОА Кюстендил.

Печат