Open menu

Запитване за оферта ( Изх. № 26-00-86/11.04.2017 г. ) за доставка на услуга за контрол и техническо обслужване на пожарогасителни съоръжения находящи се в обект - административна сграда на ОА Кюстендил.

Печат