Open menu

Сключени договори относно обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП /Глава 26 от ЗОП/

Сключени договори относно обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП /Глава 26 от ЗОП/, за възлагане на услуга с предмет:Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на територията на общините Кюстендил, Дупница, Невестино, Бобов дол и Сапарева баня, обособени в 6 (шест) позиции.

Договор №АС-12-17 10.08.2016г.

Договор №АС-12-18 11.08.2016г.

Договор №АС-12-20 19.08.2016г.

Техническа спецификация

Решение №113

Решение №121

Решение №137

Решение №158

Решение №309

Решение №389

Решение №401

Решение №416

Решение №417

Горановци

Горна Козница

Дупница

Пастух

Сапарево

Таваличево

Дата на публикуване: 08.09.2016г.

Печат