ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП Номер на обявата: 31-00-9/02.09.2016г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП и документация за обществена поръчка, с предмет: „ Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на територията на общините Кюстендил и Дупница, обособени в 2 (две) позиции

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

интернет адрес: http://www.aop.bg

Документация

Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Приложение №1 - Оферта

Приложение №2 - Съгласие подизпълнител

Приложение №3 - Ценова оферта

Приложение №4 - Гаранция

Приложение №5 - Декларация за запознаване с условията на процедурата

Приложение №6 - Декларация за участие на подизпълнител

Приложение №7 - Декларация от подизпълнител за запознаване с условията на процедура

Приложение № 8 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

Приложение №9 - Декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП

Приложение № 10 - Проект на договор

Техническа спецификация

Техническо задание Буново

Tехническо задание Делян

Техническо задание Търсино

Печат