Open menu

Открита процедура по обществена поръчка с Обява №31-00-6/30.06.2016г. по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Покана за възлагане на обществена поръчка с Обява №31-00-6/30.06.2016г. по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на територията на общините Кюстендил, Дупница, Невестино, Бобов дол и Сапарева баня, обособени в 6 (шест) позиции.

Документация

Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Приложение №1 - Оферта

Приложение №2 - Съгласие подизпълнител

Приложение №3 - Ценова оферта

Приложение №4 - Гаранция

Приложение №5 - Декларация за запознаване с условията на процедурата

Приложение №6 - Декларация за участие на подизпълнител

Приложение №7 - Декларация от подизпълнител за запознаване с условията на процедура

Приложение № 8 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

Приложение №9 - Декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП

Приложение № 10 - Проект на договор

Техническа спецификация

Техническо задание Буново

Tехническо задание Делян

Техническо задание Търсино

Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

on .

Публикувано на 30.06.2016г.

 

 

Протокол №РД-18-101/13.07.2016г.

Публикувано на 13.07.2016г.

Протокол №РД-18-109/22.07.2016г.

Публикувано на: 22.07.2016г.

 

Печат