Open menu

Заповед № ДС-12-265/10.10.2018Г. на Областния управител на област Кюстендил за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - частна държавна собственост

Дата на публикуване: 12.10.2018г.

Печат