Open menu

Заповед №ДС-12-327/21.11.2018г. за определяне на спечелилия участник след проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна държавна собственост

 

 

Дата на публикуване: 21.11.2018г.

Печат