Open menu

Заповед № ДС-11-102/10.05.2019г. на Областния управител на област Кюстендил за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна държавна собственост

Печат