Open menu

Заповед № ДС-11-144 за определяне на спечелилия участник на търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна държавна собственост

Печат