Open menu

Заповед №ДС-11-188/26.07.2019г. за определяне на спечелилия участник след проведен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 29.07.2019г.

Печат