Open menu

ЗАПОВЕД № ДС-11-148/19.06.2020Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ- ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № ДС-11-148/19.06.2020Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ- ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Дата на публикуване: 22.06.2020 г.

Печат