Заповед №ДС-11-205/04.09.2020г. за определяне на спечелилия участник след проведен електронен търг за продажба на имот – частна държавна собственост

Заповед №ДС-11-205/04.09.2020 г. за определяне на спечелилия участник след проведен електронен търг за продажба на имот – частна държавна собственост
Дата на публикуване: 04.09.2020 г.

Печат