Open menu

Заповед №ДС-12-228/07.10.2020г. на Областния управител на област Кюстендил за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна държавна собственост

Заповед №ДС-12-228/07.10.2020г. на Областния управител на област Кюстендил за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна държавна собственост.
Дата на публикуване: 09.10.2020 г.

Печат