Open menu

Заповед №ДС-12-267/13.11.2020 г. за определяне на спечелилия участник след проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна държавна собственост

Заповед №ДС-12-267/13.11.2020г. за определяне на спечелилия участник след проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна държавна собственост
Дата на публикуване: 13.11.2020 г.

Печат