Open menu

Сградата на община Трекляно

Сградата на община Трекляно

Училище „Св. Климент Охридски“

Училище „ Св. Климент Охридски“

Народно читалище - Трекляно

Народно читалище - Трекляно

Църква

Църква "Свети Кирил и Методий" - Полетинци

Крепост

Крепост "Драгойчинци"

Църква

Църква "Света Петка" - Пенкьовци

Трекляно - грижи за децата

Трекляно - грижи за децата

Трекляно - панорама

Трекляно - панорама

Крайще - Скакавишки водопад - Земенски пролом

Крайще - Скакавишки водопад - Земенски пролом

Печат