Областна администрация Кюстендил въвежда модела Обща рамка за оценка в българската администрация (CAF)

Областна администрация - Кюстендил сключи споразумение с Института по публична администрация за сътрудничество при внедряване на модела CAF, по проект: „Въвеждане на Общата рамка за оценка в българската администрация“.
Цел на проекта е въвеждане на културата на „съвършенство“ и принципите на цялостно управление на качеството в публичния сектор, посредством изграждане и развитие на капацитета на държавните служители и подкрепа в ежедневната им работа по предоставяне на качествени административни услуги.

„Безспорен приоритет за администрацията е да подобрява професионалната си работа и да отговаря на съвременните изисквания на обществото. Публичните администрации в цяла Европа повече от всякога са предизвикани да показват и подобряват тяхната добавена стойност в поддържането и по-нататъшното развитие на ефективността, ефикасността, икономическата и социалната отговорност“, коментираха от ръководството на Областна администрация - Кюстендил.
Реализирането на проекта: „Въвеждане на Общата рамка за оценка в администрациите (CAF)“ от Института по публична администрация, в партньорство с десетки публични администрации в страната, е безспорен успех в прилагането на добрите европейски практики.
„В Областна администрация - Кюстендил може успешно да се реализира въвеждането на CAF, отчитайки административния капацитет, професионалния опит на служителите, както и прилаганите практики по управление и въведените системи в администрацията“, изрази увереност ръководството на администрацията.

Печат